OPGELET!

01-01-2014 - Dit is een test-mededeling. Deze hoor je niet te zien.

MEDEDELING

01-01-2014 - Dit is een test-mededeling. Deze hoor je niet te zien.

Verslag Buitengewone Ledenvergadering

Het verslag van de Buitengewone Ledenvergadering is te lezen in het ledengedeelte van deze site.

Mis geen mail van ZVW74!

Aan alle leden met een @outlook.com, @hotmail.com of @live.nl emailadres: Microsoft lijkt soms mail van ZVW74 te blokkeren. Daardoor ontvang je mogelijk belangrijke mail niet.

Ga daarom naar bit.ly/VeiligeAfzenders en voeg ZVW74.nl toe aan je lijst met veilige afzenders..

Dringend! Vacature secretaris ZVW74

De overige vacatures voor het bestuur zijn inmiddels nagenoeg ingevuld. Blijft met name over die van secretaris. Na meer dan 8 jaar gaat Jacques Hulsbergen na de ALV in april echt stoppen.

Taken secretaris

  • Uitnodigingen / notulen van ca. 7 bestuursvergaderingen en de ALV verzorgen.
  • Verder vastleggen van jaarplan (1A4), eventuele secretariële correspondentie met gemeente / KNZB etc. (vergt niet veel tijd).
  • Bijwonen bestuur overleg en meedenken over kansen/bedreigingen ZVW74.

Ondersteuning

Jacques zal zorgen voor een goede overdracht en desgewenst ondersteuning nadien.

Voor inlichtingen: Jacques Hulsbergen; mail: secretaris@zvw74.nl; 026-3118923

Verder nog gewenst:

  • Ophalers oud papier (nog 6 vrijwilligers, dan maar 4 keer per jaar ca. 3 uur actief, mail naar oudpapier@zvw74.nl voor meer informatie en aanmelden. Het oud papier zorgt voor een aanzienlijk deel van de inkomsten van deze vereniging.)
  • Organisator recreatieve wedstrijden
  • Organisator activiteiten

 

Welkom op onze website!

ZVW74 is een gezellige zwem- en triatlonvereniging uit Westervoort, Duiven en omgeving. Kinderen die hun B diploma hebben gehaald, kunnen bij ZVW74 op een ontspannen manier verder met C. Plezier in zwemmen staat voorop, het trainen van C onderwerpen komt spelenderwijs aanbod. En na C komen, als je dat wil, zwemvaardigheid 1, 2 en 3.

Echte zwemtalenten zwemmen in de wedstrijdafdeling, waarmee wordt deelgenomen aan Gelderse en landelijke competities. De laatste jaren is heel wat eremetaal behaald, zelfs tot op landelijk niveau!

Voor sportieve volwassenen is er een trimgroep waar tot 2 keer per week flinke afstanden worden afgelegd. We zwemmen in Sportsplanet De Pals, het overdekte 25 meter bad van Westervoort.

Recreatiegroepen: basis (tot 10 jaar), tiener (10-20 jaar), trim ( 16 jaar-...).

Wedstrijdafdeling, vanaf 6 jaar, beginnend in de Techniekgroep.

Triatlongroep, voor de echte actievelingen. 

Volg ons op facebook voor direct de laatste updates in je tijdlijn!


Opzeggen: Als u uw lidmaatschap bij ZVW74 wilt opzeggen, stuur dan een brief met handtekening naar de Ledenadministratie van ZVW74 (adres op deze pagina) met daarin de naam van het betreffende lid (of leden) en de gewenste datum van opzeggen.
Let op: Voor opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 2 maanden, rekenend vanaf dag 1 van de maand volgend op de datum van opzegging.