NieuwsNIEUWSarchief

Op deze pagina is al het nieuws van de afgelopen jaren te lezen. Sommige van onderstaande berichten hebben een bijlage, waarmee we meer informatie hebben toegevoegd.


123


Inning lidmaatschap KNZB

Geplaatst: 19-3-201521:03:40

Normaal gesproken wordt het lidmaatschapsgeld van de KNZB in januari geïncasseerd. Echter door de recente overname van de ledenadministratie, heeft dit in 2015 nog niet plaatsgevonden.

Om deze reden wordt het lidmaatschapsgeld in de tweede week van april alsnog geïncasseerd.

Geplaatst door: Nick

40 jarig jubileum ZVW74

Geplaatst: 21-11-201412:11:15

Afgelopen zaterdag vierden we het 40 jarig bestaan van ZVW74. In 1974 werd deze vereniging gestart en samen is het ons gelukt het tot op de dag van vandaag bestaansrecht te geven.

Bij dit jubileum is een leuke reeks estafette's gehouden, waar zowel huidige als oude leden aan meededen. Deze verschillende estafette's bestonden uit:

 • Een 'normale' estafette
 • Een estafette waarbij plankjes, danwel pullbuoys naar de overkant gebracht moesten worden
 • Een estafette waarbij een krat met z'n drieën naar de overkant gebracht moest worden
 • Een ballenestafette. De bal moest aan de overkant in de krat, voordat de volgende mocht vertrekken.
 • Een rugcrawl-estafette
 • Een breng-ALLES-naar-de-overkant-estafette
 • Een hand-in-hand estafette
 • Een afsluitende vlinderslagestafette

Hierna werd een leuke groepsfoto gemaakt en mocht er nog even vrij gezwommen, gespeeld en gesparteld worden in het zwembad.

De groepsfoto

Overigens zijn alle foto's terug te kijken in het ledengedeelte: klik hier. Om een grote versie van de foto te ontvangen, download deze en stuur het nummer van deze afbeelding (een getal tussen de 459 en 735) naar nickapenstaartjezvw74.nl.

Boven was na het natte gedeelte van dit jubileum nog een korte borrel. Daar gaf Jacques Hulsbergen, de secretaris van ZVW74, nog een toespraak.

Hoewel we krap bij kas zitten hebben we het toch noodzakelijk gevonden om met z’n allen daar bij stil te staan.  40 Jaar kun je niet ongemerkt voorbij laten gaan. De leden met hun familie, vriendjes of vriendinnetjes hebben het feest van het  40-jarig jubileum inhoud kunnen geven door vanmiddag mee te doen aan de estafette. Het was zeer geanimeerd en een succes.

ZVW74 is immers al 40 jaar een zwemvereniging van en voor de leden. Juist in deze tijden is het een geweldige prestatie dat wij met z’n allen er al 40 jaar voor zorgen dat velen bij ZVW met heel veel plezier zwemmen.

Dat gaat niet  vanzelf; daar is veel inzet voor nodig.

 • Niet alleen van de zwemmers die daarvoor hard moeten trainen
 • Ook van de vele vrijwilligers . Om maar enkelen te noemen:
 • De trainers en hulpen aan het bad
 • De ouders en  zwemmers die maandelijks de oude kranten ophalen. Opbrengst ca. € 10.000 / jaar. Bijna net zoveel als de subsidie van de gemeentes.
 • Leden die ervoor zorgen dat de wedstrijden gehouden kunnen worden zoals officials, begeleiders en het wedstrijdsecretariaat.
  • Daarnaast ook van de sponsors en bestuursleden.
  • Ook  van de trainers en officials die zich laten bijscholen. In dat verband kan ik meedelen dat Joël Kapelle is geslaagd voor de opleiding “trainer wedstrijdzwemmen 2”.  Gefeliciteerd.

Een bijzonder woord van dank voor alle vrijwilligers is  op zijn plaats.

Zonder deze inzet van velen zou ZVW74 niet meer bestaan.

We zijn een dynamische vereniging die sterk gericht is op een goede onderlinge samenwerking; een echt team in de meest brede zin. Alleen dan kunnen wij een vereniging zijn met toekomstperspectief. Om die reden zal er ook steeds gezocht worden naar de juiste man op de juiste plaats en dat binnen een optimale organisatie. 

Om die reden zijn ook wat veranderingen zichtbaar.

 • Medio dit jaar heeft Hennie van de Weerd  het stokje neer moeten leggen als voorzitter. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de club gedaan heeft.
 • Onno Krijgsman heeft zijn taak als voorzitter ad-interim ingevuld.

Gebleken is dat voor Onno die werkzaamheden moeilijk te combineren waren met zijn taak als trainer. Verder dat de organisatie en voorbereiding van wedstrijden en trainingen meer aandacht vragen.

Om Onno te ontlasten en te  komen tot een aangepaste organisatie  is besloten dat:

 • Onno terugtreedt als voorzitter ad-interim en samen met Sandra en Ilse het wedstrijdsecretariaat een meer professioneel leven zal inblazen.
 • Dan valt er dus een functie vrij. Wij zijn heel blij dat Casper Krijgsman per 1 januari a.s. de functie van voorzitter ad-interim wil invullen. Voor de komende ALV zal hij dan ook worden voorgedragen als voorzitter van ZVW74.

Door werk en studie moet helaas Elmar Steenhof ook per 1 januari zijn functie binnen het bestuur neerleggen. Wel blijft hij trainen en als adviseur,  in het kader van de nieuwe jeugdopleiding “Swimkick” , zich inzetten.

Daarnaast trachten wij de samenstelling van het bestuur te verjongen met oudere  zwemmers en ouders van jongere  zwemmers. Wij zoeken dan ook al geruime tijd naar de noodzakelijke versterking van het bestuur.

 • Gelukkig is er al iemand die naar verwachting de ledenadministratie  wil overnemen.
 • Ook zijn er nog vacatures zoals voor de functie van penningmeester,  secretaris en 1 of 2 algemene leden. Enkele gesprekken zijn gaande maar we zij er nog niet.

Dus: schroom niet en vraag gewoon wat het inhoud. We hebben jullie nodig.

 

Maar niet alleen voor het bestuur maar ook blijft er behoefte bestaan aan meer vrijwilligers, zoals hulpen aan het bad, of het bijhouden van presentielijsten (fijn dat Patricia van de Sluis dat al wil doen voor de basis- en techniekgroep), en helpers voor het ophalen van oud papier.

 

Wij zijn er van overtuigd dat er velen zullen opstaan om de schouders onder ZVW74 te zetten; een zwemvereniging die alleen dan kan bloeien. Voor die vereniging zal Onno met jullie het glas te heffen en tevens de Pals bedanken voor de samenwerking en het beschikbaar stellen van het bad.

Geplaatst door: Nick

Hennie Buurman Koninklijk onderscheiden

Geplaatst: 30-4-201409:04:59

Op vrijdag 25 april heeft Hennie Buurman de versierselen uitgereikt gekregen die behoren bij haar Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hennie Buurman Koninklijk onderscheiden

Hennie Buurman is van 1991 tot 2012 trainster geweest bij de basisgroep van ZVW74. Ook na die tijd was zij nog actief bij vele activiteiten.

Heel veel zwemmers heeft zij de beginselen van het wedstrijdzwemmen bijgebracht en daarvoor enthousiast gemaakt. Ze heeft een grote positieve invloed gehad op het functioneren van de basisgroep en daarmee een belangrijke toegevoegde waarde voor de zwemclub.

Wij feliciteren Hennie van harte met de Koninklijke Onderscheiding.

Bestuur ZVW74

Geplaatst door: Nick

Excursie papierfabriek Parenco in Renkum

Geplaatst: 3-3-201413:03:51

Al lange tijd was het de wens van de gemeente Westervoort om samen met de vrijwilligers van de “oud papierverenigingen” de papierfabriek van Parenco in Renkum te bezoeken. Op maandagavond 24 februari (2014) was het zover. De excursie startte om 18.00 uur en eindigde rond 21.00 uur.

De excursie was speciaal voor de Westervoortse verenigingen georganiseerd door de gemeente Westervoort en Reparco. Reparco is het zusterbedrijf van Parenco dat de volledige behoefte aan oud papier verzorgt.

In totaal bestond de groep deelnemers uit zo’n 25 mensen. Van ZVW maakten 10 vrijwilligers gebruik van de excursie. Wethouder, mevrouw Ciska Wobma, was ook van de partij en legde kort uit hoe belangrijk de papierinzameling is voor de bewoners en verenigingen in Westervoort. Ze gaf aan dat uit onderzoek is gebleken dat in Westervoort nog te veel oud papier in de grijze containers verdwijnt. De gemeente beraadt zich op de invoering van een speciale papiercontainer voor alle huishoudens.

Enkele ZVW74 vrijwilligers

Enkele oud medewerkers van Parenco gaven ons tekst en uitleg over Parenco en het productieproces van oud papier naar nieuw papier.

Tijdens deze excursie kregen we het gehele proces van papier maken te zien: vanaf de opslag van het oude papier, het uitgebreide reinigingsproces van het papier, de grote papiermachine die het nieuwe papier produceert tot aan de opslagloodsen waar het nieuwe papier gereed ligt voor de klant.

De gigantische machines die Parenco heeft voor de papierproductie waren indrukwekkend.

Het was erg interessant om te zien hoe het ingezamelde oud papier wordt verwerkt tot nieuw papier. En ook motiverend omdat je dan ziet waar we het allemaal mede voor doen.

Verzamelen papier
Eerst wordt het papier al gefilterd door Reparco, daar worden de tv's, bakstenen en andere rare dingen eruit gehaald. Vervolgens wordt bij Parenco verder gefilterd.

Het papier
Zo ziet het er in het begin allemaal uit.

De molen
In deze grote molen wordt het papier gemalen en alle andere rommel eruit gefilterd, onder andere met kleine luchtpulsen.

Nietjes
Deze nietjes horen er niet in thuis en worden in een bak verzameld.

Metaal enzo
Hetzelfde geldt voor blikjes, ordnerklemmen en andere metalen rommel.

Overige rommel
Tot slot wordt alle overige rotzooi eruit gefilterd: knikkers, glas, plastic, ballen... vanalles!

Pulp
In deze lange tank wordt het papier tot pulp vermalen en gereinigd. Alle inkt wordt er dan ook afgeweekt.

Papierpers
Waar het dan allemaal gebeurt: de papierpers. In deze enorme machine vliegt het pulp met ruim 60km/u tussen allemaal rollen om samengeperst te worden tot een mooi dun laagje papier. In het begin bestaande uit bijna alleen water, aan het einde knispervers papier.

Papierpers
Een brede strook van negen meter schiet tussen de rollen door, eerst om al het water eruit te persen, verderop om het resterende water eruit te stomen.

Papierrol
En hier is het resultaat. Een enorme rol van enkele tonnen nieuw papier. Als hij vol is, stopt de machine niet maar wordt een nieuwe rol al draaiend op zijn plek gebracht.

Papier op maat
Vervolgens wordt deze enorme rol in stukken gesneden. Verschillende groottes voor verschillende klanten.

Papier inpakken
Om deze nieuwe rollen te beschermen, worden ze netjes ingepakt.

Papier inpakken
 Eerst een laag om de buitenkant, vervolgens twee schijven karton aan de zijkanten.

Rollen verplaatsen
Deze netjes ingepakte rollen gaan vervolgens op een lopende band, en korte stukjes zelf rollend, naar het enorme magazijn.

Stapels rollen
Hier staan de rollen metershoog opgestapeld, wachtend om vervoerd te worden naar de verschillende klanten van Parenco.

Geplaatst door: Nick

Kamp 2013

Geplaatst: 8-9-201321:09:08

Voor de techniek- (tien of ouder), tiener- en wedstrijdgroep is er dit jaar weer een kamp! Daar kunnen zij elkaar beter leren kennen en er samen een gezellige boel van maken. Dit jaar zullen zij naar Doornspijk vertrekken. Een stukje rijden, maar dit gebied heeft een mooie omgeving, waar leuke spellen en activiteiten gedaan kunnen worden.

Zit jij in een van deze groepen en je bent tien jaar of ouder? Kijk dan gauw op www.zvw74.nl/kamp2013

Geplaatst door: Nick

Geslaagd dagje Walibi

Geplaatst: 25-6-201317:06:57

WalibiVorige week zondag gingen enkele leden van de techniek-, tiener- en wedstrijdgroep gezamenlijk naar Biddinghuizen voor een gezellig uitje.

Op 16 juni om 8:15 was de parkeerplaats van Sports Planet drukbezocht. Ruim 40 mensen stonden te wachten op één persoon, die zich wat verslapen had. Uiteindelijk vertrokken ze om 8:45 in 9 auto’s richting Flevoland.

Daar aangekomen werd wederom verzameld en gewacht, ditmaal om iedereen van een kaartje te voorzien. Om 10 uur precies kreeg iedereen zijn kaartje en gingen ze in verschillende groepjes het park in. Er werd door iedereen een gezellige dag van gemaakt, met mooi weer, geen lange wachtrijen en vooral veel achtbaanritjes.

Zo vloog de dag om en stonden we om half zes weer allemaal bij de uitgang. Het Walibi-avontuur was voorbij en de tocht naar huis begon. In Duiven is er nog een bezoekje gedaan aan McDonald’s door het overgrote deel van de avonturiers, waarmee de dag smakelijk werd afgesloten.

Tot volgend jaar!

Groepsfoto Walibi

Geplaatst door: Nick

Bert Timmer Memorial Loop

Geplaatst: 6-6-201309:06:35

 

Ter nagedachtenis aan Bert Timmer wordt er op 11 augustus een hardloopwedstrijd door Duiven/Westervoort gehouden. Op deze pagina vind je  belangrijke informatie over die dag.

Ter nagedachtenis aan Bert Timmer wordt er op 11 augustus een hardloopwedstrijd door Duiven/Westervoort gehouden. Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie van FRoS.

Bert Timmer Memorial Loop

Geplaatst door: Nick

Clinic Hinkelien Schreuder in Eindhoven

Geplaatst: 24-4-201314:04:08

HinkelienMet een groep van ruim 30 zwemmers, coaches en ouders vertrokken wij op 23 maart 2013 om 10 uur naar Eindhoven!

Eenmaal daar hebben alle zwemmers eerst een kwartiertje ingezommen, maar toen kwam Hinkelien binnen. Na een korte kennismaking ging zij met groep 1 aan de slag.

Centraal stond het stroomlijnen. Denk aan al je spieren in je lichaam en houd constant spanning als je het water in duikt. Let op de vorm, houding en maak je zo lang mogelijk. Een half uur lang kregen de dames uit de techniekgroep les, tips en aanwijzingen van de expert.

De andere groep kreeg intussen een lekkere training van Joël, maar na een half uur was het tijd om te wisselen. De dames van groep 1 kregen een leuke training van Peter, de dames en heren van groep 2 kregen een professionele blik op hun techniek geworpen.

Ook zij kregen les in stroomlijnen, spanning houden en ook reactiesnelheid. Want een goede start is essentieel voor een goede tijd!

Al met al heeft iedereen veel geleerd op deze bijzondere dag met een bijzondere zwemster. Een signeer-sessie kon ook niet uitblijven.

 

Deze mooie dag is vastgelegd door meerdere camera’s. De zwemmers ontvangen hier binnenkort een DVD van.

Heel veel dank aan de sponsoren: Arts Edelmetaal, Henny van de Weerd, Elmar Steenhof en Onno Krijgsman.
Ook dank aan Joël Kapelle voor de organisatie.

Geplaatst door: Nick

Tayler Mcduffie

Geplaatst: 5-11-201222:11:34

Miami,  4 -11 -2012

Tijdens de afgelopen zomer-vakantie bij Oma Hennie heb ik kunnen trainen en zwemmen bij Sport Planet en ZVW74.

Tien jaar geleden haalde ik mijn eerste diploma’s bij Sport Planet en ZVW74, ik heb daar een geweldige tijd gehad.

Nadat ik na de zomer-vakantie weer thuis kwam in Miami ben ik op school verder gegaan met mijn zwemtraining.

Al snel kwamen de resultaten van de trainingen die ik van Cor, Henk en Onno heb gehad naar boven ik werdt door de school geplaats voor de District- wedstijden In Fort Lauderdale.

Mijn tijd was 27.03, terug van Vakantie op school is mijn tijd op de 50yard freestyle verbeterd naar 26.70.

Bij de Distict-wedstrijden werd ik vierde en verbeterde ik de tijd naar 26.38, met als resultaat dat ik geplaats werdt om mee te doen in de Regionale-wedstrijden.

Op  de Regionale wedstrijd haalde ik met een tijd van 25.83 een gedeelde zeventiende plaats, net een plaats te laag om mee te doen voor de finale en plaatsing voor de State wedstrijden van Florida.

In het klasement voor de hele Staat Florida sta ik nu op plaats 24.

Ik wil iedereen voor en achter de schermen bedanken voor de trainingen en de geweldige tijd die ik heb gehad bij Sports Planet en ZVW74.

Tayler McduffieTayler Mcduffie

En daarom, om in stijl te blijven een warme Douche voor ZVW74  en Sports Planet.

Tot ziens in 2013!

Tayler Mcduffie

Geplaatst door: Nick

Indeling trainingsuren vanaf 1 November 2012

Geplaatst: 23-10-201212:10:12

De opbouw van ZVW74 ziet er vanaf 1 november 2012 aldus uit:

      vast     mogelijk/uitwijk    
    Basis Techniek Tiener Jong Sel. Oud Sel. Trim Triatlon Even.
Maandag 18.00-19.00                
  19.00-20.00                
  20.00-21.00                
                   
Woensdag 17.00-18.00                
  18.00-19.00                
  19.00-20.00                
  20.00-21.00                
                   
Donderdag 18.00-19.00                
  19.00-20.00                
  20.00-21.00                
                   
Vrijdag 18.00-19.00                
                   
Zaterdag 12.00-13.00                
  13.00-14.00                

De basisgroep is een belangrijke instroom en dit is nu 1 uur op de woensdag, daarbij moeten we proberen om nog 1 uur voor de toekomst te reserveren om te kunnen groeien.

In deze groep leiden we de kinderen op voor de verschillende diploma’s, maar tegelijkertijd proberen we ze te interesseren voor het zwemmen van wedstrijden. Als een kind een bepaald niveau bereikt heeft kan deze doorgroeien naar de techniekgroep. Dit kan in een keer, maar ook met een korte tussenstap. Bijvoorbeeld nog 1 of 2 maanden op de woensdag meezwemmen en 1 of 2 keer bij de techniekgroep.

De techniekgroep is onze kweekvijver. In deze groep worden kinderen klaargestoomd om aan wedstrijden mee te doen. Belangrijk is dat deze kinderen een hechte groep vormen en een goede begeleiding krijgen. Tijdens de periode bij de techniekgroep zullen de kinderen vaker aan zwemontmoetingen en echte wedstrijden meedoen. Daarbij is de juiste ondersteuning van enorm belang. Om een goede opleiding te krijgen is ook méér trainen mogelijk, 2 of 3 keer. De mogelijkheden zijn op maandag, donderdag en zaterdag.

Als de kinderen de slagen en bijbehorende vaardigheden beheersen kunnen ze naar de selectie doorgroeien. Dit kan het beste in stappen, via de uren van de jongste selectiegroep. Hierbij kan eerst 1 uur van de techniekgroep vervangen worden door een uur bij de jongste selectie en later wat meer. Aangezien op maandag samen met de jongste selectie gezwommen wordt is een eerste overstap eenvoudig. Later komt daar de woensdagavond bij. Dit uur is dan speciaal voor deze groep. Als de zwemmer sterk genoeg is, kan deze ook een 4de keer gaan zwemmen.

Bij de selectiegroep wordt de conditie verbeterd en waar nodig de techniek. Bij de jongste selectiegroep speelt de techniek een grotere rol . Ook de groei naar de oudste selectiegroep vindt geleidelijk plaats.

Deze groep gaat als team naar wedstrijden en het is van groot belang dat de jongere zwemmers daarin opgenomen worden.

De tienergroep is opgebouwd uit zwemmers uit alle groepen. Zwemmers komen direct, via de basisgroep of, als ze geen wedstrijden willen zwemmen, uit de techniek- en selectiegroep. De tienergroep heeft relatief veel trainingsuren. Dit komt omdat het regelmatig voorkomt dat zwemmers vanuit deze groep toch doorgroeien naar de selectie. Bij minder uren wordt de stap te groot.

De trimgroep is een logisch vervolg op de tienergroep. Als ze 16 jaar of ouder zijn kunnen tieners (deels) overstappen naar de trimgroep. Veel trimmers zijn mensen die op latere leeftijd (weer) gaan zwemmen. Ook maken oud selectiezwemmers de overstap naar deze groep. Standaard zwemt deze groep 1 uur, maar er is de mogelijkheid om naast de woensdagavond ook de maandagavond te zwemmen.

De triatlongroep is op het moment een aparte groep. Deze zwemmers trainen voor triatlons en hebben afwijkende schema’s.

Er is voor de toekomst een aantal evenementen gepland. In principe wordt de zaterdagmiddag 13.00 als startuur gebruikt. Tijdens een evenement worden de kinderen van het 2de uur uitgenodigd om het 1ste uur te komen, waarna ze veelal ook aan het evenement mee kunnen doen. Enkele voorbeelden voor evenementen: clinics (wedstrijdzwemmen, sychroonzwemmen, waterpolo, duiken, etc.), trainingen voor schoolzwemkampioenschappen, schoolzwemkampioenschappen en nog veel meer.

Geplaatst door: Nick

Nieuwe seizoen triatlon groep

Geplaatst: 31-8-201211:08:55

Hallo allemaal!

Start zwemmen en de kleine regeltjes

Maandag 3 September beginnen we weer met het zwemseizoen op de maandagen en donderdagen. In principe zal Erik de maandag training geven, ik (Maarten) de donderdagen. Bij omstandigheden kunnen we elkaar vervangen.

Wat betreft de ‘alleen maandag of donderdagzwemmers’; daarvoor geldt dat wisselen naar een andere dag alleen kan in overleg vooraf met een van de trainers. Dit ivm de baanbezetting.

We zijn overigens in onderhandeling om te kijken of het mogelijk is om een ‘calamiteitenuur’ te regelen op een andere dag. Voor mensen die door omstandigheden een keer niet kunnen op hun eigen dag is er dan de mogelijkheid om op dit calamiteitenuur te zwemmen. Daarover later nog meer; we hopen dat het lukt!

Albert Brussen heeft aangegeven door ernstige blessures even niet meer aanwezig te kunnen zijn. Hopelijk zien we hem te zijner tijd weer terug als de malheur voorbij is. Arnold Koetsier uit Westervoort zal tot onze groep toetreden: Welkom! Hetzelfde geldt voor Jens Elbers (jawel...) en Laska Konning (mijn vriendin, die zich gaat voorbereiden op de kwart van Gendt volgend jaar). Vooralsnog gaan beiden op de maandag zwemmen. Daarmee is de rek er wat betreft de bezetting op beide dagen er wel een beetje uit...

Seizoensindeling

Ook dit jaar kennen we weer een seizoensindeling, waarbij we de eerste maand vooral weer moeten wennen aan het zwemmen in een binnenbad c.q. zonder wetsuit. De totale indeling is, afhankelijk van vorderingen en enigszins in elkaar overlopend:

 • 0 : ‘inzwemmen’: september
 • 1 : techniekopbouw: oktober-december
 • 2 : krachtopbouw: december-februari
 • 3 : duuropbouw: februari-april
 • 4 : snelheidopbouw: april-mei

Zwemclinics

Ook dit jaar zullen we weer gebruik maken van de kennis van erkende zwemtoppers. Eddy Lamers zal hopelijk weer aanwezig kunnen zijn en ook de clinic van Menno Oudeman werd vorig jaar goed geëvalueerd. We gaan in onderhandeling om deze ‘externen’ ook dit jaar weer aan ons te binden.

Wijzigingen?

Mochten er wijzigingen zijn in jullie gegevens, danwel wijzigingen in het aantal malen dat je wilt zwemmen geef dat dan zsm aan een van ons door!

Wij wensen jullie een prettig en vooral leerzaam zwemseizoen toe!! De mensen die nog starten in de wedstrijden in september (w.o. Almere en Apeldoorn): Succes!!

Wat betreft dat laatste; ik zal aankomende week donderdag nog niet aanwezig zijn i.v.m. de deelname aan de LD in Almere...

Groeten, namens Erik en mijzelf,

Maarten Peters

Geplaatst door: Nick

Geplaatst: 11-8-201218:08:12

Overlijden Bert Timmer

Bert TimmerMet grote verslagenheid heeft het bestuur van ZVW74 kennis moeten nemen van het overlijden van één van haar bestuursleden: Bert Timmer.

Bert is vrijdag 10 augustus, na een ziekbed van enkele dagen, overleden. Hij is veel te vroeg van ons heengegaan.

Bert droeg ZVW74 een warm hart toe. Als vader van Myrthe en Bouke die bij ZVW74 zwemmen en echtgenoot van Erica die wel eens zwemles binnen de vereniging gaf, pakte Bert met groot enthousiasme zijn bestuurstaken op. Het organiseren van het jaarlijkse kampweekend, de braderie en extra geldstromen via loterijen, voerde hij gepassioneerd uit. Bovenal was Bert een integer en eerlijk bestuurslid, die er voor waakte dat er mensen werden beschadigd.
Bert was een familieman, wij hebben het genoegen gehad dat van dichtbij te mogen meemaken. ZVW74 is Bert Timmer veel dank verschuldigd.

Wij wensen Erica, Myrthe en Bouke, familie en vrienden veel kracht en sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur ZVW74


NB: wilt u uw deelname betuigen, dan kunt u een bericht achterlaten. Het bestuur zal er voor zorgen dat uw bericht wordt overhandigd aan Erica en de kinderen.

Geplaatst door: Nick

Hennie Buurman stopt na halve eeuw als badjuf

Geplaatst: 6-8-201217:08:56

Westervoort Post

Geplaatst door: Nick

Zwemvierdaagse 2012

Geplaatst: 20-2-201215:02:37

Aan het eind van het zwemseizoen organiseren we voor de derde keer een zwemvierdaagse in ons zwembad. De start is op dinsdag 12 juni en we besluiten het evenement op zaterdag 16 juni. Net als vorig jaar zijn er vijf dagen waarop je kunt zwemmen, dus één dag mag je overslaan.

Er wordt in tijdsblokken van 20 minuten gestart en de te zwemmen afstanden zijn 250, 500 of 1000 meter. Je mag zelf bepalen welke afstand je wilt zwemmen, maar de hoofdtrainer moet deze afstand wel goedkeuren.

We rekenen er op dat er weer veel leden van ZVW74 gaan deelnemen, want het belooft heel gezellig te gaan worden.
Bovendien betalen leden slechts €2,50 en zonder medaille is de deelname voor leden zelfs gratis!

We hopen dat er ook veel niet-leden inschrijven voor de zwemvierdaagse, waardoor ze kennis kunnen maken met onze zwemvereniging.

Dus neem familie, buren, klasgenoten en vrienden mee; hoe meer zwemmers, hoe meer plezier!

Om het evenement te laten slagen hebben we extra handen nodig tijdens de zwemvierdaagse week. Geïnteresseerd? Mail: timmer.bertapenstaartjehetnet.nl

In april start de voorinschrijving via onze website en volgt verdere informatie.

Geplaatst door: Nick

Sebas van Lith naar Talentencentrum

Geplaatst: 28-1-201213:01:49

 

foto Toin Damen/ Pro Shots
foto Toin Damen / Pro Shots

NIJMEGEN - De 21-jarige zwemmer van Aqua-novio gaat naar het regionaal talentencentrum in Drachten. Hij zal gaan wonen in Hereveen en zijn studie sport, gezondheid en management voortzetten aan de Hanzehogeschool in Groningen.

 

Het voormalig ZVW74-lid zwom in december van afgelopen jaar op de ONK een tijd van 2.04,17 op de 200 meter wisselslag. Daarmee behaalde hij het limiet voor het talentencentrum.

Sébas blijft wel lid van Aqua-novio.

Geplaatst door: Nick

1/8 - 1/4 - 1/2 Sports Planet Triathlon (Donderdag, 17 Mei 2012)

Geplaatst: 3-1-201217:01:06

Beste zwemmers/triathleten,

Donderdag 17 mei 2012 (Hemelvaart) wordt er door en bij Sports Planet in Westervoort een triathlon georganiseerd. Het zou natuurlijk mooi zijn als we met zoveel mogelijk leden van de triathlongroep van ZVW '74 daar starten. Er is voor ieder wat wils, een 1/8, een 1/4 en een 1/2 triathlon.

Hopelijk heben jullie er zin in.....ik (Erik) heb al ingeschreven.

Groeten,
Erik (ook namens Maarten)

 

Voor informatie zie:
http://www.sportsplanet.nl/overige/sports_planet_triathlon_17_mei_2012.html

Om in te schrijven zie:
http://www.ntbinschrijvingen.nl/

Geplaatst door: Nick

Kerstwedstrijd voor alle zwemmers

Geplaatst: 1-12-201110:12:52

Op zaterdag 17 december wordt de Kerstwedstrijd georganiseerd waaraan Aqua Novio 94 en ZVW74  mee zullen doen. De wedstrijd wordt gezwommen in Westervoort en is bedoeld voor alle zwemmers van beide verenigingen. Dat betekent echt alle zwemmers: Basisgroepen, Tienergroepen, Techniekgroep, Trimgroep, Triahlongroep en de wedstrijdgroep.

Zie de bijlage voor meer info en het inschrijformulier. Doe allemaal mee !

Geplaatst door: Cor

Zwemkamp 2011

Geplaatst: 3-11-201112:11:19

Door Chris Rutgers.

 

Op vrijdag 21oktober werden we vanaf 18.00 verwacht op het park "De Goudsberg".
Bij aankomst zagen we al dat dit een mooie plek was, vijf minuutjes vanaf het bos.
Het was maar een klein stukje lopen met de spullen naar het verblijf, waar we werden op gewacht door het welkomst comité.
Voor we naar binnen mochten, moesten we eerst onze naam in het kamp gastenboek schrijven, hoe oud je was en in welke zwemgroep je zat.
Er waren er enkele die opschreven in welke klas ze zaten, foutje!
Nadat iedereen er was, konden we een slaapplaats uitzoeken.
Hierna kregen we uitleg over het op zwemkamp beroemde spel "Gotya" en werden we in de groepen de heksen, de spoken, de trollen, de zombies, de weerwolven en natuurlijk ook de vampieren verdeeld.
Ook deden we een spel in het donker "The Woods of Fear", en natuurlijk was er een mooi kampvuur.
Zo gingen de kampdagen gauw voorbij.
Het ontbijt was lekker, de lunch en het avondeten ook, wat op de tweede avond trouwens een lekkere kliederboel werd: mayo, curry en ketchup op tafel gespoten, patat op tafel gestrooid en eten maar!
Er was ook nog een gezellige bonte avond.
Zondag de spullen weer inpakken, kamers opruimen, waar wel veel pepernoten lagen, en als laatste nog 1 spel, de touwtrek wedstrijd.
Bij de prijsuitreiking kwamen de eerste ouders ons al weer ophalen (helaas).
Het was een SUPER GRIEZELKAMP, alle kampleiders en ouders bedankt!

Op vrijdag 21oktober werden we vanaf 18.00 verwacht op het park "De Goudsberg".

Bij aankomst zagen we al dat dit een mooie plek was, vijf minuutjes vanaf het bos.

Het was maar een klein stukje lopen met de spullen naar het verblijf, waar we werden op gewacht door het welkomst comité. Voor we naar binnen mochten, moesten we eerst onze naam in het kamp gastenboek schrijven, hoe oud je was en in welke zwemgroep je zat. Er waren er enkele die opschreven in welke klas ze zaten, foutje!

Nadat iedereen er was, konden we een slaapplaats uitzoeken. Hierna kregen we uitleg over het op zwemkamp beroemde spel "Gotya" en werden we in de groepen de heksen, de spoken, de trollen, de zombies, de weerwolven en natuurlijk ook de vampieren verdeeld.

Ook deden we een spel in het donker "The Woods of Fear", en natuurlijk was er een mooi kampvuur.

Zo gingen de kampdagen gauw voorbij.

Het ontbijt was lekker, de lunch en het avondeten ook, wat op de tweede avond trouwens een lekkere kliederboel werd: mayo, curry en ketchup op tafel gespoten, patat op tafel gestrooid en eten maar!

Er was ook nog een gezellige bonte avond.

Zondag de spullen weer inpakken, kamers opruimen, waar wel veel pepernoten lagen, en als laatste nog 1 spel, de touwtrek wedstrijd.

Bij de prijsuitreiking kwamen de eerste ouders ons al weer ophalen (helaas).

Het was een SUPER GRIEZELKAMP, alle kampleiders en ouders bedankt!

Geplaatst door: Nick

GEZOCHT: Vrijwilligers!

Geplaatst: 3-11-201112:11:32

Wilt u iets doen voor de vereniging? Graag! Zonder vrijwilligers kan een club als ZVW74 niet bestaan.

Inzamelijk oud papier
Onder andere inzameling van oud papier is voor ZVW74 van essentieel belang; het levert per jaar rond de € 10.000,- op!!

In deze tijd van economische crisis bezuinigt de gemeente fors op subsidies. Ook ZVW74 ontkomt niet aan de gevolgen. De opbrengsten van het oude papier zijn hierdoor extra hard nodig.

ZVW74 is dringend op zoek naar verenigingsleden of fitte ouders die willen helpen bij de inzameling van het oude papier. Enkele vrijwilligers zijn dit jaar gestopt met de papierinzameling. Voor het komende jaar zoekt de vereniging daarvoor vervangers. Hoe meer handen, des te lichter het werk. En het is leuk werk!

Meldt u aan

bij Bart Schellevis, tel. Telefoonnr. Bart Schellevis
of stuur via het contactformulier een bericht naar "Oud Papier"

Werkwijze
Elke derde vrijdagavond in de maand, van 18.30 uur tot ongeveer 21.00 uur, halen de vrijwilligers van ZVW74 in Westervoort oud papier op in de wijken De Steenderens, De Ganzenpoel en 't Hoogeind. Dit gebeurt met drie kraakperswagens van Sita. Bij elke wagen zijn twee beladers nodig, dus per avond zes in totaal. De inzameling start bij Het Geerken. Na zo'n 2½ uur “fitness” is het werk gedaan.

U kunt uw steentje daaraan bijdragen. Als u 18 jaar of ouder bent en gezond van lijf en leden, dan kunt u zich aanmelden voor de papierinzameling. Op basis van de aanmeldingen wordt in overleg met u een jaarrooster voor 2012 gemaakt zodat u weet wanneer u en de andere vrijwilligers zijn ingeroosterd. De groep “oud-papier-vrijwilligers” bestaat dit jaar (2011) uit 22 personen. Elke vrijwilliger is 3 á 4 keer ingeroosterd.

 

Badhulp
Ook zoeken we altijd vrijwilligers om te helpen rond het bad. Bijvoorbeeld bij de wedstrijden zijn mensen nodig, die na elke gezwommen afstand de kaartjes met de geklokte tijden naar de jurykamer brengen. Tevens moet iemand de ‘valse-startlijn’ bemannen, zijn enkele vrijwilligers nodig om drinken voor de officials in te schenken, enzovoorts. Geen moeilijk werk, maar wel noodzakelijk om de wedstrijden goed te laten verlopen. Bij de trainingen zoeken we enthousiaste ouders om de trainer te assisteren. Wil je helpen? Neem dan contact op via het formulier en stuur je bericht naar Overig.

Geplaatst door: Nick

Dagje uit met de kinderen van Basis 1 en 2

Geplaatst: 29-9-201115:09:26
Excuses voor het late plaatsen van dit bericht. Hij was ondergesneeuwd door een grote hoeveelheid e-mail bij de webbeheerder.

Op Zaterdag 18 juni was het dan weer zover, het dagje uit, een dag waar veel kinderen naar uitkijken.

Spelerij
De Spelerij in Dieren, een speel en leerpark waar ieder kind aan zijn trekken komt.

 

SpelerijSpelen, ontdekken, avontuur, uitvinden en niet te vergeten, je eigen broodjes bakken en deze dan vullen met zoveel mogelijk jam of hagelslag.

SpelerijDe weersvooruitzichten voor deze dag waren niet zo mooi, regen en harde wind waren voorspeld. Maar de kinderen zijn water gewend en waren niet te stuiten, vol enthousiasme en met goede moed hebben we met 29 kinderen en zes man leiding het park bestormd.

 

Spelerij


Na een goede uitleg over de mogelijkheden in het park, verdwenen de kinderen in alle richtingen.

 

Spelerij

De een op avontuur en de andere aan het uitvinden.

 

De weersgoden waren ons goed gestemd, maar één dikke regenbui en daarna geweldig weer.

 

Al snel had een van de kinderen een nat pak opgelopen, niet door de regen maar door een ongelukje in de speelvijver, spijkerbroek in de droogkast en verder doorspelen in haar regenbroek om maar geen minuut van deze mooie dag te missen.

Spelerij

 

Door de inzet van de ouders, voor het vervoer van de kinderen en de geweldige hulp van een ieder die zich heeft ingezet om deze dag te organiseren, kunnen we terug kijken op een geslaagde dag.

Hennie en Linda

Geplaatst door: Nick


123