De gezellige zwemvereniging uit Westervoort, Duiven en omgeving

ZVW74 heeft plaats voor elk soort zwemmer. Van basisdiploma tot wedstrijdzwemmen.

Inschrijven

 

 

 

 

Vrijwilligers bij ZVW '74

Om een vereniging draaiende te houden, heb je meer nodig dan alleen betalende leden. De contributie betalen is niet genoeg om te zorgen dat je club gezond blijft.

Er zijn mensen nodig die de club besturen, trainingen geven, helpen aan het bad of helpen bij andere activiteiten op voor- of achtergrond. Ook het bezorgen van extra inkomsten gebeurt door vrijwilligers.

Hieronder staan de verschillende taken omschreven, die nodig zijn om de club draaiende te houden. Ben je enthousiast en betrokken we kunnen nog veel extra hulp gebruiken. Natuurlijk zijn er functies voor vaste tijden, maar veel taken kunnen ook zelf worden gepland. Interesse? Alle hulp is welkom! Spreek ons gerust aan!  

Functieomschrijving, gedragscode en aannamebeleid

De complete functieomschrijvingen, zoals ook te vinden op deze pagina, zijn beschreven in een handboek. Hierin staat tevens vermeld aan welke gedragscode de vrijwilligers zich moeten houden, en welk aannamebeleid ZVW '74 hanteert.

Download de functieomschrijvingen, gedragscode en het aannamebeleid voor vrijwilligers.

Bestuur

Allereerst is er een bestuur nodig. Een vereniging moet bestuurd worden, anders gaat het fout. Binnen het bestuur zijn de volgende functies:

Voorzitter

Als voorzitter ben je het publieke gezicht van ZVW '74. Hij/zij is de persoon die ZVW '74 vertegenwoordigt naar de buitenwereld. Binnen de (bestuurs)vergaderingen zorgt hij/zij uiteraard dat de agenda naar alle volledigheid wordt besproken en leidt hij/zij het gesprek in goede banen.

Secretaris

De taak van secretaris is om de agenda's van de (bestuurs)vergaderingen op te stellen en de daadwerkelijke vergadering te notuleren. Hij/Zij ontvangt post gericht aan ZVW '74 en zorgt dat dit bij de juiste persoon terecht komt, of dat er iets mee gedaan wordt.

De secretaris heeft een ondersteunende rol voor de voorzitter van ZVW '74.

Penningmeester 

Een man (of vrouw) van het geld let op of de club financieel gezond is. Hij/zij kijkt naar de inkomsten, de uitgaven, waar te besparen valt, waar op gelet moet worden en wat er moet gebeuren om het hoofd boven water te houden. (Je zou zeggen dat dat bij een zwemclub wel goed moet komen.)

Ook het incasseren van de contributie door de ledenadministratie houdt hij/zij in de gaten.

Overige bestuursleden 

(Maar niet minder belangrijk!)

PR & Communicatie - Vacature, gaat over de promotie en communnicatie naar de buitenwereld.

Voorzitter Activiteitencommissie, voor activiteiten als kampen, dagjes uit, maar ook vertegewoordiging op W'voort in Beweging en Duuve Te Gek.

Voorzitter Technische Commissie - Vacature, om het trainingsgebeuren vorm te geven. Hij/zij leidt de Technische Commissie, bestaande uit alle trainers van ZVW '74.

Voorzitter Jeugdraad - Vacature, de schakel tussen de zwemmende jeugd en het bestuur. De jeugdraad bestaat uit zwemmers en organiseren soms ook leuke uitjes voor de groep. Ook fungeer je als benaderbaar aanspreekpunt als er iets speelt bij de zwemmers.

Algemeen lid - Vacature, bijvoorbeeld om de belangen van een bepaalde groep binnen ZVW '74 te behartigen.

Ledenadministratie

Geen onderdeel van het bestuur, maar daarom niet minder belangrijk. Hij/zij verwerkt alle aan- en afmeldingen, wijzigingen en incasseert maandelijks de contributie.

Vrijwilligerswerving - vacature

Ook geen onderdeel van het bestuur, maar van groot belang in de vereniging. Om het overzicht te houden, is het praktisch om één of twee mensen te hebben met als taak het inventariseren, informeren en aansturen van (nieuwe) vrijwilligers. Zij laten hun gezicht regelmatig zien bij trainingen en/of andere activiteiten, kennen de zwemmers en hun ouders (een beetje) en proberen mensen aan te sporen hun steentje bij te dragen aan de club.

Je kijkt eens wat een ouder of zwemmer kan en wil doen voor de vereniging en zorg dat ze de juiste informatie en/of contacten hiervoor krijgen.

Oud papier

Het oude papier van Westervoort is een van de meest belangrijke inkomstenbronnen van ZVW '74. Zonder deze inkomsten zou de contributie makkelijk €10 per maand meer worden!

Coördinator

Zorgt elk jaar weer voor een tip-top rooster, zodat de vrijwilligers weten wanneer zij weer achterop de vrachtwagen mogen staan.

Papierlopers - 12 vacatures

Loopt drie à vier keer per jaar achter een vrachtwagen van SITA door drie wijken van Westervoort. Per keer, elke derde vrijdag van de maand om 18:00 uur, zijn er zes lopers (en één reserve), die per twee een wijk voor zich nemen (en de rest helpen als die wijk klaar is). Een avond papier ophalen kost je zo'n 2,5 à 3 uur. Bijna niks dus op jaarbasis!
Om een goed, flexibel rooster te vormen, zijn jaarlijks zo'n twintig vrijwilligers nodig om het oud papier op te halen. Mocht iemand onverhoopt niet kunnen op een avond, dan kan deze altijd naar collega-lopers appen, bellen of mailen om te ruilen.

Technische commissie

Trainers - 2 vacatures

Idealiter heeft elke groep binnen de zwemvereniging haar eigen trainer. Dat betekent dus een trainer voor de junior-, tiener- en trimgroep. Elke groep heeft immers een eigen doel. Zie jij het zitten om jouw kennis van zwemmen over te dragen, of zelfs een cursus te volgen om eerst zelf deze kennis op te doen? Laat het ons weten!

Badhulpen - 2 vacatures

Ook aan het bad is soms hulp nodig! Heb jij affiniteit met en kennis van zwemmen en de kunde om dit aan zwemmers over te brengen? Dan kunnen we jouw hulp gebruiken. 

PR & Communicatie

PR - vacature

Jij brengt ZVW '74 onder de aandacht van het grote publiek. Denk hierbij aan advertenties in lokale kranten, flyers uitdelen waar mogelijk en het vergroten van de algehele bekendheid van ZVW '74 in de nabije omgeving.

Je komt in het bestuur als voorzitter PR & Communicatie en stuurt andere leden van de commissie aan en staat ook in contact met de trainers en eventuele andere vrijwilligers binnen ZVW '74, om zo tot het materiaal te komen voor nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie naar buiten.

Nieuwsbrief & nieuws - vacature

Ben jij een goede schrijver én op de hoogte van wat er speelt in de vereniging? Dan ben jij uitermate geschikt om de (twee)maandelijkse nieuwsbrief op te stellen. In deze nieuwsbrief wordt kenbaar gemaakt wat er zoal speelt en wat er aan zit te komen binnen ZVW '74. Ook een nieuwsbericht op de site plaatsen kan wel eens voorkomen.

Je staat in contact met het bestuur (PR & Communicatie), de trainers en eventuele andere vrijwilligers binnen ZVW '74, om zo tot het materiaal te komen om in de nieuwsbrief te plaatsen.

Social Media & nieuws - vacature

Twitter, Facebook, Instagram... social media kent geen geheimen voor jou. Jij weet hoe je connectie legt met je volgers en hoe je hen interessante berichten moet voorschotelen. Ook een nieuwsbericht op de site plaatsen kan wel eens voorkomen.

Je staat in contact met het bestuur (PR & Communicatie), de trainers en eventuele andere vrijwilligers binnen ZVW '74, om zo tot nuttige berichten voor social media te komen.

Helpen als vrijwilliger?

Helpen? Alle hulp is welkom! Neem contact op via het contactformulier of spreek een van de andere vrijwilligers aan in het zwembad.

 

 

 

ZVW '74 wordt gesponsord door: