De gezellige zwemvereniging uit Westervoort, Duiven en omgeving

ZVW74 heeft plaats voor elk soort zwemmer. Van basisdiploma tot wedstrijdzwemmen.

Inschrijven

 

 

 

 

Contributie

Contributietarieven per september 2018

Alle groepen* betalen 10 keer per jaar contributie (geen contributie in juli en augustus):  
1 uur per week Techniek-, Tiener- en Trimgroep € 20,60
2 uur per week Techniek-, Tiener- en Trimgroep € 26,75 
3 uur per week Miniorengroep € 29,30 
4 uur per week Wedstrijdgroep (Selectie) € 33,50 
     
Voor alle groepen:  
Inschrijfgeld éénmalig €  4,60
    Per 1 januari 2019 (huidig)

Lidmaatschap KNZB en Regio Oost (per kalenderjaar)

Dit wordt (normaal gesproken) in januari geïnd.

€ 15,70 (€ 15,00)
 
 Strippenkaarten zijn één jaar geldig en worden éénmalig geïnd. (Voorwaarden)
 5 strippen  eenmalig € 40,00
 10 strippen  eenmalig € 65,00

 

Indien 4 of meer leden uit een gezin lid zijn kan in aanmerking worden gekomen voor gezinskorting. Voor studenten in de wedstrijdgroep is ook een regeling mogelijk. Meer info bij de ledenadministratie via het contactformulier.

Startvergunning

Zwemmers die deelnemen aan officiële KNZB-wedstrijden (minioren- en wedstrijdgroep) hebben per kalenderjaar een startvergunning nodig ongeacht het aantal wedstrijden dat zij zwemmen of het moment van de aanvraag. De kosten voor het aanvragen c.q verlengen van de startvergunning worden doorberekend aan de houd(st)er. Dit gebeurt bij inschrijving eenmalig direct, daarna jaarlijks in januari.

KNZB startvergunning per 2016: tot het jaar waarin de zwemmer 12 jaar oud wordt, betaalt deze €5,00 per kalenderjaar. Vanaf het jaar waarin de zwemmer 12 jaar oud wordt, betaalt deze € 35,00 per kalenderjaar.

Startgelden

Voor elke wedstrijd die je als zwemmer (minioren- en wedstrijdgroep) mee doet, ben je per afstand die je zwemt een klein bedrag verschuldigd: het zogenaamde startgeld. Dit geld wordt gebruikt om de badhuur tijdens de wedstrijd te betalen en eventuele medailles of oorkondes te bekostigen.

Per (type) wedstrijd wordt een ander bedrag per start gevraagd; een normale competitiewedstrijd vraagt zo'n € 1,50* per start, een medaillewedstrijd misschien € 2,25* per start en de Gelderse Kampioenschappen wel € 3,95* per start. Dit zal per wedstrijd bekend gemaakt worden.

Maandelijks zal, naast de contributie, de verschuldigde startgelden geïncasseerd worden.

*Geschatte kosten, deze kunnen per wedstrijd afwijken.

Te laat afmelden wedstrijden

Indien voor een wedstrijd te laat wordt afgemeld, wordt een administratieve heffing van €7,50 + €2,50 administratiekosten ingehouden. Afmelden moet (meestal) voor 20:00 uur op de dinsdag vóór de wedstrijd.

Incassering

  • De verschuldigde gelden worden middels incasso van uw rekening afgeschreven naar IBAN NL90 INGB 0003 5001 00 t.n.v. Contributieadministratie ZVW74 op onderstaande momenten:
  • Contributie op de 28e van de maand 
  • Lidmaatschap KNZB en Kring worden geïncasseerd in januari of in de maand waarop het lidmaatschap ingaat.
  • De startgelden worden de maand volgend op de wedstrijd van uw rekening afgeschreven. Voorbeed: startgeld van een wedstrijd gezwommen in september wordt in oktober geïnd.

Opzeggingen & Ledenadministratie

Opzeggingen moeten schriftelijk voor de eerste van de maand ingediend worden bij:
  Ledenadministratie ZVW74
  Waemelslant 67
  6931 HT Westervoort

De opzegtermijn is 2 maanden, rekenend vanaf dag 1 van de maand volgend op de datum van opzegging.

Voorbeeld: Meld je je in april - of dat nou de 1e of 30e is - af, dan zal de opzegtermijn op 1 mei ingaan. Je betaalt dus nog voor mei en juni.

 

 

 

ZVW '74 wordt gesponsord door:

 

Arts Edelmetaal

 

Soneritics Webdevelopment

 

Sponsor Kliks

 

Stefan's Bloem & Zo

 

Wieleman